Sediul nostru
Str.George Enescu nr.27-29, 010513 București-1, România
Scrie-ne
presedinte@plantaromanica.eu ancadanielaraiciu@plantaromanica.eu
Sună-ne
Preș.PR: 0722-279-304
proiecte
Proiecte

Proiecte

PROMOVAREA ASOCIAȚIEI PLANTA ROMANICA

Promovarea produselor asociației poate implica o serie de acțiuni pentru a atrage atenția publicului și a genera interes. Iată câteva strategii eficiente de promovare:

prj47

Publicitate online: Utilizarea instrumentelor precum Google Ads sau rețelelor sociale pentru a crea campanii de publicitate online. Se segmentează publicul țintă și se afișează anunțurile relevante pentru a ajunge la potențialii clienți.

Marketing de conținut: Se creează conținut valoros și relevant pentru lărgirea audienței. Pot fi scrise articole de blog, ghiduri practice, tutoriale video sau podcast-uri care să evidențieze beneficiile produselor recomandate și să răspundă întrebărilor potențialilor clienți.

Campanii de e-mail marketing: Construirea unei baze de date cu adresele de e-mail ale clienților și utilizarea acesteia pentru a trimite campanii periodice de e-mail marketing. Se personalizează mesajele și se oferă oferte speciale sau cupoane de reducere pentru a încuraja achizițiile.

Participarea la evenimente și expoziții: Participarea la târguri, expoziții sau conferințe relevante pentru domeniul plantelor. Acest lucru oferă o oportunitate excelentă de a prezenta produsele și de a interacționa direct cu potențialii clienți. Deja funcționează cu succes Ciclul Întâlnirilor Planta Romanica.

Recenzii și testimoniale: Necesită influenceri sau experți din industrie care pot testa și evalua produsele companiilor Planta Romanica. Se publică recenziile și testimonialele pe site-ul dvs., în mediul online și pe rețelele sociale pentru a câștiga încrederea clienților. Parțial, deocamdată acesta este rolul Comitetului tehnic.

Oferte și concursuri: Se organizează promoții speciale, oferte de reducere sau concursuri cu premii atractive pentru a atrage interesul publicului. Se promovează aceste evenimente pe toate canalele de comunicare disponibile.

Marketing afiliat: Colaborarea cu parteneri sau afiliați care promovează produsele noastre, în schimbul unor eventuale comisioane sau alte servicii. Această strategie ne poate ajuta să extindem audiența și să generăm vânzări suplimentare.

Social media marketing: Deja folosim rețelele sociale (cum ar fi Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) pentru a promova produsele și activitățile noastre. Este necesară crearea unui conținut captivant și interacțiunea cu utilizatorii.

Colaborări și parteneriate: Identificăm alte companii sau branduri cu care putem face parteneriate pentru a promova produsele și serviciile împreună. Acest lucru poate oferi acces la noi piețe și poate crește expunerea în fața unui public mai larg.

Optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO): Site-ul Planta Romanica și conținutul asociat sunt optimizate pentru motoarele de căutare. Aceasta ajută pentru obținerea unei vizibilități mai bune în rezultatele căutării organice și atragerea unui trafic relevant către site-ul Planta Romanica.

Este necesară monitorizarea și evaluarea rezultatelor fiecărei strategii de promovare pentru a putea ajusta și îmbunătăți abordarea pe măsura înaintării.

Elaborarea Catalogului firmelor din cadrul asociației: A fost realizată prima ediție, trecănd prin următoarele etape:

- Identificarea informațiilor necesare: Au fost definite informațiile pe care le dorim incluse în catalog, cum ar fi numele firmei, domeniul de activitate, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, site-ul web, descrierea serviciilor sau produselor oferite, persoana care reprezintă firma.

- Colectarea informațiilor: Fiecare firmă membră a asociației a furnizat informațiile necesare pentru catalog.

- Organizarea informațiilor: Catalogul a fost gândit într-o structură coerentă și ușor de navigat. Firmele au fost organizate în ordine alfabetică.

- Design și formatare: Am ales un design atractiv și profesional pentru catalog, asigurându-ne că este ușor de citit și de navigat.

- Editare și revizuire: Catalogul a fost verificat și revizuit pentru a elimina eventualele erori gramaticale sau inexactități. Firmele membre și-au verificat informațiile proprii și le-au confirmat, dându-și acordul pentru publicare.

- Publicare și distribuție: După finalizarea catalogului în variantă tipărită, au fost stabilite modalitățile de distribuție. Pe site-ul asociației există și versiunea digitală a catalogului membrilor.

Proiect: RPR046

REVISTA „PLANTA ROMANICA”Rolul revistei unei asociații poate fi extrem de variat, dar în general are câteva funcții esențiale. Iată câteva dintre acestea:

prj46

Comunicare internă: Revista poate servi drept instrument de comunicare internă în cadrul asociației, aducându-i la curent pe membri cu ultimele știri, evenimente și activități desfășurate în cadrul organizației. Aceasta poate fi o modalitate eficientă de a menține o comunitate coezivă și de a încuraja participarea activă a membrilor.

Informare: Revista poate furniza informații de interes pentru membrii asociației, precum studii de caz, analize, interviuri, recenzii sau alte articole legate de domeniul de activitate al asociației. Prin intermediul revistei, membrii pot accesa informații relevante și actualizate despre industrie, tendințe sau evoluții recente.

Promovare: Revista poate fi utilizată pentru a promova activitatea și valorile asociației în rândul publicului larg sau în comunitatea profesională. Acest lucru poate contribui la consolidarea brandului asociației și la creșterea vizibilității și a reputației sale.

Educație și formare profesională: Revista poate oferi articole și resurse educaționale care să susțină dezvoltarea profesională a membrilor asociației. Acestea pot cuprinde sfaturi practice, studii de caz, analize de tendințe sau materiale de instruire, contribuind astfel la îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor membrilor.

Networking: Revista poate facilita networking-ul între membrii asociației prin intermediul unor rubrici sau secțiuni dedicate. Acestea pot include prezentări ale membrilor, interviuri, povestiri de succes sau anunțuri privind evenimente viitoare, oferind oportunități de conectare și colaborare între membri.

Adunarea și păstrarea istoriei: Revista poate servi ca o arhivă a activității asociației și poate documenta progresele, succesele și lecțiile învățate pe parcursul anilor. Acest rol este important pentru păstrarea identității și amintirilor organizației, precum și pentru informarea viitoarelor generații de membri.

Acestea sunt doar câteva dintre rolurile pe care o revistă a unei asociații le poate îndeplini. Funcțiile specifice pot varia în funcție de natura și obiectivele asociației respective, dar în general, revista joacă un rol crucial în comunicarea, informarea și implicarea membrilor și a comunității în activitatea asociației.

Proiect: IPR035

CICLUL ÎNTÂLNIRILOR „PLANTA ROMANICA”Ciclul de întâlniri, conferințe/mese rotunde, are un rol extrem de important în asigurarea unui mediu propice schimbului de cunoștințe și experiențe între participanți.

prj35

Iată câteva roluri-cheie pe care le îndeplinește ciclul nostru de conferințe, ÎNTÂLNIRILE PLANTA ROMANICA

Furnizarea unui cadru pentru schimbul de idei: Un ciclu de conferințe oferă un mediu în care experții, cercetătorii, profesioniștii și alte persoane interesate pot împărtăși și discuta idei, descoperiri și tendințe în domeniul lor de expertiză. Prin organizarea întâlnirilor „Planta Romanica”, se facilitează comunicarea și colaborarea între participanți, promovând inovația și progresul în domeniul plantelor, în general, și în domeniul suplimentelor alimentare, în particular.

Crearea unei platforme pentru prezentarea și diseminarea cercetărilor: Cercetătorii, membrii ai „Planta Romanica”, dar nu numai ei, ca participanți la conferințe, își pot prezenta lucrările de cercetare sau studiile în fața audienței. Astfel, Planta Romanica oferă cercetătorilor o oportunitate de a-și expune munca în fața unui public relevant, ceea ce contribuie la creșterea vizibilității și impactului cercetărilor lor. Aceasta poate conduce la colaborări și sinergii în domeniu.

Promovarea interacțiunii sociale și networking-ului: Organizarea ciclului de conferințe „Planta Romanica” facilitează întâlnirea și interacțiunea între profesioniști, academicieni și experți din domeniul respectiv. Participanții au oportunitatea de a-și extinde rețeaua de contacte, de a iniția colaborări, de a împărtăși experiențe și de a discuta despre provocările și oportunitățile comune. Acest networking poate fi extrem de valoros pentru dezvoltarea profesională și personală a participanților.

Diseminarea informațiilor și educația continuă: Prin organizarea ciclului de conferințe Întâlnirile „Planta Romanica„, organizatorii facilitează accesul la informații actualizate și relevante din domeniul plantelor. Participanții au șansa de a se familiariza cu cele mai noi cercetări, descoperiri și tendințe, ceea ce le permite să-și actualizeze cunoștințele și abilitățile. Astfel, organizarea conferințelor contribuie la educația continuă a participanților și la menținerea lor la curent cu dezvoltările din domeniu.

Crearea unui cadru pentru colaborarea și creșterea comunității: Conferințele adună în același loc oameni cu interese și experiențe comune, creând o comunitate și o cultură a schimbului de idei. Prin organizarea unui ciclu de conferințe, se întărește această comunitate și se oferă un cadru pentru colaborare și cooperare pe termen lung. Participanții se pot conecta, pot colabora la proiecte comune, pot învăța unii de la alții și pot construi relații profesionale durabile.

Acestea sunt doar câteva dintre rolurile cheie ale organizării conferințelor „Planta Romanica”.

În general, prin organizarea unui astfel de ciclu, se promovează schimbul de cunoștințe, colaborarea și inovația în domeniul plantelor, contribuind astfel la dezvoltarea și progresul acestuia.

CREȘTEREA EFICIENȚEI ȘI COMPETITIVITĂȚII CERCETĂRII ROMÂNEȘTI PE PLAN NAȚIONAL ȘI EUROPEANTrebuie să ţinem cont de domeniul cercetării-inovării și de obiectivele strategice ale domeniului agricultură și plante medicinale și aromatice care se pot realiza împreună cu instituţiile publice și factorii de decizie.prj34

Consolidarea unităților de cercetare-dezvoltare care au potențialul uman și material, pentru abordarea unor probleme majore ale cercetării actuale și de perspectivă, în condițiile eco-pedo-climatice diferite ale țării noastre.

Consolidarea unităților de cercetare-dezvoltare care au potențialul uman și material poate fi o strategie eficientă pentru a maximiza resursele și a obține rezultate de cercetare-dezvoltare mai semnificative. Iată câteva modalități de consolidare:

• Integrarea resurselor: Identificarea și evaluarea resurselor disponibile în diferite unități de cercetare-dezvoltare și consolidarea acestora într-o singură entitate poate contribui la crearea unui centru mai puternic și eficient. Aceasta poate implica combinarea infrastructurii, echipamentelor și facilităților, precum și unificarea personalului și competențelor.

• Colaborare și parteneriate: Stabilirea parteneriatelor cu alte unități de cercetare-dezvoltare, instituții academice sau organizații industriale poate permite schimbul de resurse și expertiză, precum și realizarea de proiecte comune. Aceasta poate aduce avantaje precum accesul la finanțare suplimentară, împărțirea costurilor și împărtășirea cunoștințelor și rezultatelor.

• Consolidarea competențelor: Identificarea domeniilor de competență ale diferitelor unități de cercetare-dezvoltare și sincronizarea acestora poate duce la o mai bună acoperire a diverselor aspecte ale cercetării și dezvoltării. Aceasta poate implica redistribuirea personalului, dezvoltarea de programe de formare și schimbul de experți între unități.

• Concentrarea pe priorități: Evaluarea potențialului uman și material al fiecărei unități de cercetare-dezvoltare și stabilirea priorităților cheie poate asigura o utilizare mai eficientă a resurselor. Aceasta implică identificarea domeniilor de cercetare cu cel mai mare potențial de impact și concentrarea resurselor către acestea.

• Atragerea de finanțare și susținere: O unitate consolidată poate avea mai multă greutate în obținerea de finanțare și susținere din partea autorităților, organizațiilor sau agențiilor de finanțare. Prezentarea unui plan solid de consolidare și evidențierea potențialului uman și material poate crește șansele de a obține sprijin financiar și logistic.

• Încurajarea sinergiilor: Crearea unui mediu care să încurajeze colaborarea și schimbul de idei între cercetători și echipele de dezvoltare poate duce la sinergii și inovații semnificative. Aceasta poate fi realizată prin organizarea de întâlniri periodice, seminarii și conferințe interne, precum și prin facilitarea comunicării și colaborării între echipe.

Consolidarea unităților de cercetare-dezvoltare necesită o planificare strategică și o abordare atentă pentru a asigura eficiența și succesul procesului. În plus, este important să se ia în considerare implicarea și comunicarea cu personalul pentru a asigura înțelegerea și sprijinul acestora în timpul procesului de consolidare.

Menținerea ca unități de dezvoltare a celor care nu mai au resursele umane și infrastructura necesară efectuării de cercetări la un nivel competitiv, dar care pot aduce o contribuție importantă la multiplicarea materialului genetic vegetal și animal.

Reorganizarea unor unități de cercetare-dezvoltare în societăți comerciale, în vederea privatizării sau desființarea acestora având în vedere că activitatea lor nu mai este cerută de economia națională.

Formarea de centre de excelență, laboratoare specializate și organisme de certificare.

Formarea de centre de excelență, laboratoare specializate și organisme de certificare în domeniul suplimentelor alimentare este o inițiativă importantă pentru a asigura calitatea și siguranța acestor produse, precum și pentru a promova cercetarea și dezvoltarea continuă în acest domeniu.

• Centrele de excelență în suplimentele alimentare ar putea fi organizații specializate care adună experți din diferite domenii relevante, cum ar fi nutriția, medicina, chimia și reglementarea, pentru a promova colaborarea și schimbul de cunoștințe. Aceste centre ar putea facilita cercetarea și dezvoltarea de noi produse, studii clinice și evaluări de siguranță.

• Laboratoarele specializate ar fi dedicate testării și analizării suplimentelor alimentare, pentru a verifica compoziția, calitatea și siguranța acestora. Aceste laboratoare ar putea fi acreditate și recunoscute la nivel național sau internațional și ar putea utiliza metode și tehnologii de ultimă generație pentru a efectua teste și analize riguroase.

• Organismele de certificare ar fi responsabile de acordarea unor sigle și etichete de certificare pentru suplimentele alimentare care îndeplinesc anumite standarde de calitate, siguranță și eficacitate. Aceste organisme ar putea dezvolta și implementa standarde de certificare, evalua produsele în funcție de aceste standarde și oferi o recunoaștere oficială celor care le îndeplinesc.

Beneficiile formării acestor centre, laboratoare și organisme de certificare ar fi multiple. Ele ar contribui la creșterea nivelului de încredere în suplimentele alimentare de către consumatori și profesioniști din domeniul sănătății, asigurându-le că produsele sunt fabricate în conformitate cu standardele de calitate și siguranță. De asemenea, ar stimula cercetarea și inovația în industrie și ar sprijini dezvoltarea unor produse mai eficiente și mai sigure.

Este important să menționăm că înființarea și funcționarea acestor centre, laboratoare și organisme de certificare ar trebui să fie reglementate și supravegheate de către autoritățile competente din domeniul sănătății și reglementării, pentru a asigura transparența, imparțialitatea și conformitatea cu standardele și reglementările relevante.

Creșterea numărului de cercetători corespunzător cu volumul cercetărilor fundamentale și aplicative, funcție de domeniile deficitare și nevoile pieții.

Îmbunătățirea legislației privind finanțarea sistemului de cercetare românesc. (în principal al finanțării de bază), direct și competițional.

Dezvoltarea în cadrul unităților dc cercetare-dezvoltare pe bază de contracte a serviciilor de consultanță agricolă eficiente și care să fie capabile să răspundă nevoilor fermierilor, prin dezvoltarea de pachete de servicii structurate pe categorii de domenii, (informare, consiliere, consultanță tehnică, managerială, economică, marketing, formare profesionala, precum și elaborarea dc proiecte pentru atragerea dc fonduri europene și dezvoltarea exploatațiilor agricole și a capacităților dc producție).Ca primă etapă, Adunarea generală a asociației Planta Romanica a înființat Comitetul tehnic.

Comitetul tehnic al asociației este un grup de specialiști/experți în domeniul suplimentelor alimentare, care se implică în activitățile și deciziile tehnice ale asociației. Comitetul are rolul de a oferi expertiză și consultanță tehnică în probleme legate de domeniul de activitate al asociației.

Iată câteva aspecte relevante despre comitetul tehnic al asociației Planta Romanica:

.

• Compoziție: Comitetul tehnic este format din cinci membri specializați și experimentați în domeniul tehnic relevant pentru asociație. Acești membri pot fi angajați ai asociației, reprezentanți ai membrilor asociației sau invitați din industrie sau instituții academice. Propunerea inițială este: (1) Dr. Sorin Godeanu (Președinte Comitet), (2) Dr.Farm. Anca Daniela Raiciu (Hofigal), (3) Dr. Virginia Faur (Laboratoarele Favisan), (4) Andreea Pop (Hypericum Impex), (5) Dr. Maya Rotaru (CannaTerra), (6) Acad.Prof.Dr. Constantin Ionescu – Târgoviște, (7) Ing. Valentin Dumitru (Asistent Comitet).

• Rol și responsabilități: Comitetul tehnic are diverse roluri și responsabilități, cum ar fi dezvoltarea și actualizarea standardelor tehnice, evaluarea și recomandarea tehnologiilor și metodelor relevante, consultanță în probleme tehnice, furnizarea de ghiduri și resurse tehnice pentru membrii asociației și participarea la procesul de luare a deciziilor tehnice ale asociației.

• Activități: Comitetul tehnic poate desfășura diverse activități, cum ar fi organizarea de întâlniri regulate pentru discuții și schimb de idei, elaborarea de rapoarte și recomandări tehnice, organizarea de evenimente tehnice și conferințe, colaborarea cu alte organizații sau grupuri tehnice relevante și promovarea inovației și excelenței tehnice în domeniul de interes.

• Colaborare și comunicare: Comitetul tehnic lucrează în strânsă colaborare cu membrii asociației, conducerea și alte comitete sau grupuri de lucru. Comunicarea eficientă și transparența sunt esențiale pentru asigurarea înțelegerii și implicării tuturor părților interesate în deciziile și acțiunile tehnice.

• Actualizare și adaptare: Comitetul tehnic trebuie să fie la curent cu ultimele tendințe și evoluții tehnice în domeniul de activitate al asociației. Acesta trebuie să monitorizeze schimbările și să actualizeze standardele sau recomandările în concordanță cu noile cerințe și inovații tehnologice.

Comitetul tehnic al asociației joacă un rol important în asigurarea calității și excelenței tehnice în domeniul de activitate al asociației, contribuind la dezvoltarea și promovarea bunelor practici și standardelor tehnice în industrie.news01-10-2023: Planta Romanica este primită ca membru-titular în EHPMnews08-07-2023: Împreună facem diferența în Boala Parkinsonnews01-07-2023: Din ciclul „Întâlnirile Planta Romanica”, „Cânepa - Pro și Contra”news19-06-2023: Înființarea Comitetului tehnic „Planta Romanica”news17-05-2023: Galatia 2023 - Conferința europeană de psihiatrie și sănătate mintalănews06-05-2023: Tradiții gorjene la Bucureștinews23-04-2023: 100 de ani de la înființarea satului Oituz, comuna Lumina, Constanțanews22-04-2023: Ziua Forțelor Terestre Românenews03-04-2023: Bun venit, Farmanat Poieni!news01-04-2023: „Miracolul sănătății” Galaținews24-03-2023: Bun venit, CannaTerra!news18-03-2023: Expoziția „Vestitorii primăverii”news25-02-2023: Masa rotundă „Tinerețe fără bătrânețe - Primăvara la Brăila”news24-01-2023: Expoziția, Masa rotundă „Unirea dă puterea”news21-10-2022: Festivitatea de lansare a revistei „Planta Romanica”news13-10-2022: Forța Fermierilor - Expo, 2022news08-09-2022: Bun venit, Farmaceutica Remedia!news06-09-2022: Prof.dr. Vlad Ciurea: 3 plante-minune pentru organismnews06-09-2022: Plantele care ajută la tratarea psoriazisuluinews06-09-2022: Aproape un milion de specii de pe Terra sunt ameninţate cu dispariţia
Contactați-ne

Str. George Enescu nr.27-29, Bucuresti

+40 722 279-304

office@plantaromanica.roPreședinte

+40 722-279-304

presedinte@plantaromanica.ro

Newsletter

Profită mai mult de informațiile noastre abonându-te la buletinele noastre informative!

©2024 PlantaRomanica. Toate drepturile rezervate.