Sediul nostru
Str.George Enescu nr.27-29, 010513 București-1, România
Scrie-ne
presedinte@plantaromanica.eu ancadanielaraiciu@plantaromanica.eu
Sună-ne
Preș.PR: 0722-279-304
despre-noi

Planta Romanica

Elaborarea politicilor din domeniul suplimentelor alimentare

Dr.Farm. Anca Daniela RAICIU

04-07-2022

Image

Punerea în aplicare a unui acces pe piață armonizat pentru suplimentele alimentare în UE s-a realizat de către raportor Veselin Mitov în următoarea formă unanim acceptată în anul 2020.


Punerea în aplicare a unui acces pe piață armonizat pentru suplimentele alimentare în UE s-a realizat de către raportor Veselin Mitov în următoarea formă unanim acceptată în anul 2020.
În Europa, piața suplimentelor alimentare se află într-o dezvoltare continuă. Suplimentele alimentare sunt reglementate prin Directiva 2002/46/CE , care nu este aplicată în mod omogen la nivelul UE. Cu toate acestea, aplicarea uniformă a legislației este esențială pentru buna funcționare a pieței interne a UE, deoarece permite libera circulație a unor produse sigure.
Comitetul Economic și Social European sprijină revizuirea acestei legislații, în special prin actualizarea definiției suplimentelor alimentare, prin integrarea obligației de notificare și de analizare a dosarelor administrative, precum și prin crearea unui sistem de vigilență alimentară care să înregistreze efectele nedorite și, astfel, să sporească protecția sănătății publice.
Siguranța produselor și a ingredientelor trebuie să fie cerința primordială. Ca atare, ea trebuie să fie stabilită pe baze științifice. Comitetul Economic și Social European recomandă stabilirea unor niveluri maxime ale vitaminelor și mineralelor, precum și elaborarea unor liste pozitive și negative referitoare la ingrediente, care să includă și plantele.
Informațiile furnizate consumatorului trebuie să îi ofere acestuia posibilitatea de a consuma produsele în condiții de siguranță deplină. Comitetul Economic și Social European recomandă instituirea unor măsuri de comunicare și de educare a consumatorilor, îndeosebi în ceea ce privește comerțul online.
Comitetul Economic și Social European încurajează autoritățile să consolideze controlul, analiza și supravegherea produselor, pentru a proteja consumatorul și operatorii prin retragerea produselor neconforme. Totodată, aceste controale trebuie să prevină concurența neloială între operatori (în special utilizarea unor mențiuni neautorizate sau a unor produse neconforme provenite din țările terțe).
Așadar, Comitetul Economic și Social European invită toate părțile implicate să armonizeze contextul de reglementare privind suplimentele alimentare, precum și punerea sa în aplicare, pentru a promova o economie mai echitabilă și o siguranță sanitară sporită a produselor.
Prezentul aviz este elaborat la solicitarea Președinției a Consiliului, în scopul identificării unor soluții și a unor bune practici pentru a pune în aplicare, la nivelul UE, o armonizare a accesului pe piață al suplimentelor alimentare. Avizul Comitetul Economic și Social European(CESE) va putea contribui la lucrările președinției pe această temă, în special în cadrul unei conferințe care va fi organizată în primul semestru, precum și la lucrările grupurilor de lucru din cadrul Consiliului. CESE a salutat această solicitare, care pune în discuție un domeniu mai puțin studiat al sectorului alimentar.
CESE consideră că această temă se înscrie foarte bine în abordarea „O singură sănătate” a Organizației Mondiale a Sănătății și în strategia europeană „De la fermă la consumator”, care se declară în favoarea unei alimentații sănătoase și durabile și a unei mai bune informări a consumatorului, garantându-se în același timp schimburi comerciale juste între operatori.
CESE consideră că o alimentație sănătoasă și durabilă reprezintă un pilon esențial al unei astfel de politici globale a UE privind alimentația, deoarece trebuie să ne formăm urgent niște obiceiuri alimentare care să asigure îmbunătățirea – și nu deteriorarea – sănătății ecosistemelor și a sănătății publice.
CESE a fost dintotdeauna susținătorul unei politici a UE de protecție a sănătății de-a lungul întregului lanț alimentar, astfel încât să se promoveze siguranța și igiena, precum și o informare clară, transparentă și sigură privind produsele . Comitetul susține, de asemenea, că siguranța alimentară trebuie să se bazeze în continuare pe un sistem solid și pe o Agenție Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) cu proceduri transparente de evaluare a siguranței noilor produse care intră în lanțul alimentar, o trasabilitate completă și o comunicare adecvată cu privire la riscuri .
Suplimentele alimentare sunt reglementate în mod specific prin Directiva 2002/46/CE, care a suferit modificări nesemnificative din momentul elaborării sale.
Definiția suplimentelor alimentare nu a evoluat, în ciuda inovațiilor din acest sector și a noilor modele de consum. Ea nu este suficient de precisă și poate fi interpretată în diverse moduri. Să luăm ca exemplu noțiunea de „mici cantități unitare măsurate”, care diferă de la o țară la alta (nu există o cantitate definită). Aceste interpretări pot genera divergențe între statele membre în ceea ce privește statutul suplimentelor alimentare și rezultatele controalelor. Prin urmare, definiția existentă trebuie extinsă și detaliată.
CESE propune o actualizare a reglementării, în scopul unei mai bune armonizări a pieței suplimentelor alimentare, precum și luarea în considerare a noilor evoluții.
Notificarea reprezintă o posibilitate prevăzută prin directivă. Această declarație reprezintă o înregistrare administrativă a produselor, înainte de introducerea lor pe piață. Nu este vorba despre o autorizație de introducere pe piață, nici despre o dovadă a conformității sau a siguranței. Fiecare stat membru (24 din 27) poate decide cu privire la conținutul acestei notificări, precum și la procedura de prelucrare a acestor date (care poate merge de la simpla depunere până la un studiu foarte aprofundat).
Informațiile prezentate în notificare le permit autorităților competente să își cunoască mai bine piața, iar prelucrarea datelor previne distribuirea de produse neconforme (legislațiile naționale și europene) și facilitează controalele.
CESE sugerează o mai bună armonizare a sistemelor naționale și recomandă introducerea în legislație a informațiilor minime obligatorii (compoziția calitativă și cantitativă, etichetarea etc.) care trebuie furnizate, de preferință în formă digitală, în scopul limitării muncii administrative a operatorului, garantându-se în același timp cele mai înalte standarde posibile. CESE sugerează, în măsura în care acest lucru este posibil, să se creeze un portal multilingv european, al cărui conținut să fie lăsat la aprecierea statelor membre. Într-adevăr, dat fiind că componența este insuficient armonizată (a se vedea mai jos), această chestiune poate fi tratată exclusiv la nivel național.
CESE consideră că, în scopul protejării consumatorului, notificarea ar trebui să devină obligatorie. Această practică permite introducerea pe piață a unor produse mai sigure și, de asemenea, facilitează controlul și supravegherea pieței. Lista produselor notificate și concluziile aferente ar trebui puse la dispoziția consumatorului. Consumatorii nu ar trebui să ezite să se informeze și să depună o plângere la autoritățile de control în cazul în care descoperă o încălcare.
Vitaminele și mineralele reprezintă ingredientele cele mai bine cunoscute ale suplimentelor alimentare. Nutrienții și formele lor chimice au fost reglementate și înregistrate inițial prin Regulamentul (CE) nr. 1170/2009 , în urma unor evaluări ale siguranței întreprinse de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). La ora actuală, dozele maxime sunt stabilite la nivel național fie în funcție de doza lor utilă, fie în funcție de toxicitate . Unele țări nu au stabilit limite legale. În diversele sale avize, EFSA a definit praguri ale toxicității. Aceste valori se referă la expunerea în cadrul întregii alimentații și nu pot fi extrapolate exclusiv asupra suplimentelor alimentare.
CESE recomandă Comisiei să mandateze rapid EFSA pentru a stabili limitele maxime ale nutrienților, precum și criteriile de puritate aplicabile suplimentelor alimentare. Ținând cont de vastitatea teritoriului Europei și de obiceiurile alimentare diferite (consum de legume, de pește sau de carne, compoziția apei distribuite prin rețelele publice etc.), este posibil să nu se poată stabili o valoare maximă unică, ci doar limite în funcție de regiuni/grupuri de țări. Totodată, este de preferat să se stabilească limite pentru grupurile de populație fragile: copii, femei însărcinate.
Această armonizare la nivel european ar fi benefică pentru toate părțile implicate: siguranța consumatorului ar fi îmbunătățită și riscul de supradoză ar fi diminuat, iar libera circulație a produselor ar oferi avantaje atât operatorilor, care și-ar putea comercializa produsele pe mai multe piețe, cât și consumatorilor, care ar avea acces la mai multe opțiuni.
Deși nutrienții reprezintă o prioritate, și alte ingrediente utilizate în produse vor trebui supuse armonizării, ceea ce ar favoriza circulația lor și ar permite să li se demonstreze inocuitatea, în urma unei evaluări științifice. Anumite țări au încercat, în special, să-și apropie legislațiile în ceea ce privește produsele pe bază de plante, prin intermediul unor liste comune – este vorba de Belgia, Franța și Italia și, recent, de Germania, Elveția și Austria. Ingredientele obținute prin proceduri de biotehnologie, precum microorganismele (probiotice, drojdii) merită, la rândul lor, o atenție deosebită.
Astfel, CESE recomandă Comisiei să se concentreze asupra elaborării unor liste pozitive și negative referitoare la celelalte substanțe, atât în ceea ce privește identitatea și cantitatea, cât și condițiile de utilizare, astfel cum a procedat și în cadrul Regulamentului (UE) 2015/2283 privind alimentele noi.
Informarea consumatorului este asigurată, în general, prin intermediul etichetelor produselor (lista ingredientelor, a alergenilor etc) și este reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Cu toate acestea, etichetarea necorespunzătoare a fost cauza a 58 % dintre infracțiunile constatate cu ocazia controalelor desfășurate în 2018 . CESE salută eforturile depuse de Uniune în cadrul lucrărilor Consiliului referitoare la etichetarea produselor alimentare, însă constată persistența anumitor probleme.
Proprietățile produselor sunt descrise în mențiunile care figurează pe etichete, dar și în materialele publicitare publicate în reviste, difuzate de posturile de televiziune, prezente pe internet etc. Publicitatea poate îndemna la cumpărarea anumitor produse. Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevedea liste pozitive cu mențiuni nutriționale și de sănătate. Mențiunile privind vitaminele și mineralele au fost deja evaluate de EFSA și sunt publicate, însă cele referitoare la plante și la alte substanțe sunt, în continuare, nestudiate. În acest caz, respectivele mențiuni sunt supuse reglementărilor naționale, dacă există, pe piață fiind prezentate diverse tipuri de afirmații neverificate, creându-se astfel o distorsiune.
Prin urmare, CESE îndeamnă Comisia să identifice cea mai bună opțiune de lucru, astfel încât EFSA să poată continua să evalueze mențiunile nutriționale și de sănătate aferente substanțelor în curs de aprobare – acordând prioritate mențiunilor referitoare la plante – și să stabilească condițiile aplicabile acestora, pentru a garanta că ingredientele prezintă siguranță.
Există, de asemenea, situații în care prezentarea și publicitatea având ca obiect suplimentele alimentare generează confuzie privind statutul produselor. Anumiți operatori nu ezită să atribuie produselor proprietăți terapeutice sau profilactice, să pretindă că acestea se pot substitui medicamentelor și să le numească chiar „alicamente” (termen compus prin contracția cuvintelor „aliment” și „medicament”). O campanie specifică de control a demonstrat utilizarea acestor mențiuni înșelătoare în prevenirea sau controlul COVID-19 . Consumatorii pot fi influențați de aceste promisiuni false.
Aceste produse, al căror statut nu este clar , sunt denumite „produse aflate la limita dintre categorii” (borderline products). Ele se regăsesc în această zonă gri din cauza locului în care sunt comercializate, a formei în care se prezintă și a faptului că anumite ingrediente pot fi utilizate atât în produse alimentare, cât și în medicamente, însă în doze diferite.
CESE recomandă Comisiei să creeze un grup de lucru privind „produsele aflate la limita dintre categorii”, de exemplu, în cadrul grupului de experți al Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, așa cum există și în privința medicamentelor, a dispozitivelor medicale, a produselor cosmetice sau a produselor biocide; un astfel de grup de lucru ar urma să publice documente care să ajute autoritățile și operatorii să clarifice statutul produselor. Crearea unui grup de lucru la nivel european nu împiedică instituirea unor comisii mixte la nivel național, care să stabilească statutul produselor.
CESE îndeamnă insistent autoritățile să efectueze controale care să vizeze în mod specific aceste produse, în scopul retragerii lor de pe piață. Prezența acestor produse reprezintă un act de concurență neloială față de firmele farmaceutice, care trebuie să obțină autorizații de introducere pe piață pentru medicamente. Totodată, publicarea acestor controale ar permite consumatorului să cunoască riscurile asociate acestor produse.
Vânzarea la distanță a produselor alimentare a crescut în urma pandemiei de COVID-19. Suplimentele alimentare sunt produse care, în general, au o perioadă de valabilitate îndelungată și pot fi transportate ușor.
Din păcate, o parte dintre aceste produse, mai ales cele din afara Uniunii Europene, sunt neconforme, îndeosebi din punctul de vedere al compoziției și al mențiunilor, ceea ce duce la o concurență neloială față de operatorii europeni care respectă normele. Totodată, statele membre au identificat în anumite produse prezența unor substanțe interzise și periculoase (amfetamine în suplimentele pentru sportivi, medicamente), care pun în pericol consumatorul.
CESE invită Comisia și statele membre să intensifice supravegherea și controlul platformelor și site-urilor de comerț online, să preleveze eșantioane și să desfășoare analize și, de asemenea, să raporteze produsele care încalcă legislația în Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed).
Totodată, CESE consideră că ar trebui consolidate educarea consumatorilor și a profesioniștilor din sănătate și comunicarea cu aceștia, astfel încât produsele cumpărate pe internet să devină mai sigure. Deși, pentru a putea fi comercializate, produsele alimentare trebuie să fie sigure, consumatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că unele produse oferite online pot reprezenta un risc pentru sănătatea lor.
Anumite ingrediente pot provoca efecte nedorite, chiar dacă produsele sunt conforme cu legislația. Siguranța nu este evaluată pentru fiecare produs și ingredient, și nici posibilitatea interacțiunii acestora cu alte produse, precum medicamentele.
Foarte puține state membre dispun de un sistem structurat de colectare a efectelor nedorite (vigilență alimentară) și asigură monitorizarea acestora. Țările care dețin un astfel de sistem sunt: Italia, Franța, Danemarca, Portugalia, Republica Cehă, Slovenia și Croația.
CESE încurajează instituirea unui sistem național de vigilență alimentară, în scopul de a promova siguranța produselor și de a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății publice, prin identificarea timpurie a semnalelor care să prevină problemele de sănătate. Acest sistem ar trebui să permită colectarea efectelor nedorite, indiferent de gravitatea acestora, pentru a sprijini evaluarea siguranței produselor, a asigura întreprinderea unor măsuri urgente, a permite adaptarea legislației, dacă este cazul și, de asemenea, pentru a le oferi operatorilor posibilitatea să dezvolte produse mai sigure, prin integrarea informațiilor în procedurile lor de control al calității. La nivelul producției, suplimentele alimentare urmează aceleași reguli în materie de siguranță ca și celelalte produse din sectorul agroalimentar (HACCP) nefiind înregistrat niciun risc specific pentru lucrătorii din sector.
Totodată, CESE sugerează să se creeze un grup de lucru pentru statele membre, la nivel european, sub supravegherea EFSA, care să permită schimbul de informații între țări, schimbul de bune practici pentru o evaluare omogenă, schimbul de informații științifice și integrarea acestora în legislația europeană, dacă este necesar.

Bruxelles, 27 aprilie 2021

Christa SCHWENG,
Președinta Comitetului Economic și Social European  ♦

Autori [13]:

(Lista autorilor de articole, ordonați alfabetic, după nume.)

1
BOHOLȚ, Elena
2
BOJOR, Ovidiu
4
DUMITRU, Valentin
2
FARES
1
FARMACEUTICA REMEDIA
1
FAUR, Virginia
6
GODEANU, Sorin
2
MANEA, Ștefan
2
MENICHETTI, Livia
3
PREDA, Iulia
89
RAICIU, Anca Daniela
1
ROTARU, Maya
6
ROTTA NATURA

Căutare articol:

(un singur cuvânt, fără diacritice)
     agor     alge     andive     artar     astenia     canabis     cicoare     cires     conopida     crin     dalii     drete     faur     furnici     ipcarige     lasnicior     mataciune     medicinale     microalge     mosmon     musetel     orhideea     ovaz     raiciu     reglementare     roiba     romanica     rozmarin     rubarba     scurtu     secara     soc     spirulina     Tei     urzica     valentin     veteran     virginia     
news01-10-2023: Planta Romanica este primită ca membru-titular în EHPMnews08-07-2023: Împreună facem diferența în Boala Parkinsonnews01-07-2023: Din ciclul „Întâlnirile Planta Romanica”, „Cânepa - Pro și Contra”news19-06-2023: Înființarea Comitetului tehnic „Planta Romanica”news17-05-2023: Galatia 2023 - Conferința europeană de psihiatrie și sănătate mintalănews06-05-2023: Tradiții gorjene la Bucureștinews23-04-2023: 100 de ani de la înființarea satului Oituz, comuna Lumina, Constanțanews22-04-2023: Ziua Forțelor Terestre Românenews03-04-2023: Bun venit, Farmanat Poieni!news01-04-2023: „Miracolul sănătății” Galaținews24-03-2023: Bun venit, CannaTerra!news18-03-2023: Expoziția „Vestitorii primăverii”news25-02-2023: Masa rotundă „Tinerețe fără bătrânețe - Primăvara la Brăila”news24-01-2023: Expoziția, Masa rotundă „Unirea dă puterea”news21-10-2022: Festivitatea de lansare a revistei „Planta Romanica”news13-10-2022: Forța Fermierilor - Expo, 2022news08-09-2022: Bun venit, Farmaceutica Remedia!news06-09-2022: Prof.dr. Vlad Ciurea: 3 plante-minune pentru organismnews06-09-2022: Plantele care ajută la tratarea psoriazisuluinews06-09-2022: Aproape un milion de specii de pe Terra sunt ameninţate cu dispariţia
Contactați-ne

Str. George Enescu nr.27-29, Bucuresti

+40 722 279-304

office@plantaromanica.roPreședinte

+40 722-279-304

presedinte@plantaromanica.ro

Newsletter

Profită mai mult de informațiile noastre abonându-te la buletinele noastre informative!

©2024 PlantaRomanica. Toate drepturile rezervate.